Headquarters

ul. Bohaterów Westerplatte 4/5
65-034 Zielona Góra
info@polset.pl

Production plant

ul. Lipowa 4
66-600 Krosno Odrzańskie

tel +48 68 383 64 61
fax +48 68 383 07 54

Polset

Projekt współfinansowany ze środków POIR 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Dotacja na Kapitał obrotowy - POIR.03.04.00-08-0080/20-001-01