Previous
Next

Technical data

  • 91 cm(a) height 
  • 46 cm (b) width 
  • 65 cm (c) depth 
  • 49 cm (d) seat height 
  • 0,3 m3 volume 
  • 10 kg weight 

Projekt współfinansowany ze środków POIR 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Dotacja na Kapitał obrotowy - POIR.03.04.00-08-0080/20-001-01