Previous
Next

Technical data

  • 96 cm(a) height 
  • 58 cm (b) width 
  • 71 cm (c) depth 
  • 51,5 cm (d) seat height 
  • 67 cm (e) armrest height 
  • 0,45 m3 volume 
  • 18 kg weight 

Projekt współfinansowany ze środków POIR 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Dotacja na Kapitał obrotowy - POIR.03.04.00-08-0080/20-001-01