Previous
Next

Technical data

  • 86 cm(a) height 
  • 61 cm (b) width 
  • 71 cm (c) depth 
  • 46 cm (d) seat height 
  • - cm (e) armrest height 
  • 0,5 m3 volume 
  • 13 kg weight 

Projekt współfinansowany ze środków POIR 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Dotacja na Kapitał obrotowy - POIR.03.04.00-08-0080/20-001-01