Poprzedni

SIERRA FEET ARMCHAIR UPHOLSTERED

MATERIAŁ: Cowboy 802 camel / Cowboy 104 antracite
Następny

Dane techniczne

  • 94 cm(a) wysokość 
  • 81 cm(b) szerokość 
  • 82 cm(c) głębokość
  • 47 cm(d) wysokość siedzenia  
  • 61 cm(e) wysokość podłokietnika  
  • 0,62 mobjętość   

Opis produktu:

  • - ramy / podłokietniki

Projekt współfinansowany ze środków POIR 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Dotacja na Kapitał obrotowy - POIR.03.04.00-08-0080/20-001-01